Efter att tid för husbesiktningen är bokad skickas avtal och checklista ut till er. Ni får då god tid på er att läsa igenom avtal för att se vilka villkor det är som gäller för besiktningen.

Vid besiktningens start börjar vi med att gå igenom byggtekniska handlingar, dokumentation angående eventuella renoveringar samt muntlig information om huset. Därefter genomför vi den fysiska besiktningen. Ni får gärna vara med under hela besiktningen för att fysiskt kunna se eventuella fel/brister. Efter att besiktningen utförts går vi igenom de fel, brister eller avvikelser som noterats. Ni får möjlighet att ställa eventuella frågor och få en mer utförlig förklaring ifall detta behövs.

SWESPEC

Vid en husbesiktning går vi igenom hela huset noggrant, både invändigt och utvändigt. Vi lokaliserar eventuella brister och dokumenterar dessa. Fasader, tak, våtrum och kök är några av husets delar som ingår i husbesiktningen. Även så kallade riskkonstruktioner noteras och förklaras i utlåtandet. Det finns ingen tidsbegränsning på besiktningen. Därför brukar tiden för besiktningen ofta variera.. Det vanliga för en standardvilla är 3-4 timmar. Det viktiga är att du som kund får den genomgång och information som behövs.

Vad som inte ingår vid en husbesiktningen:

Detta ingår inte i en överlåtelsebesiktning: Besiktning av installationer såsom el, värme, vatten, sanitet, maskinell utrustning, mekanisk ventilation, rökkanaler eller eldstäder Att lämna åtgärdsförslag och kostnadskalkyler Undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden Annan typ av undersökningar/mätningar såsom provtryckning, fuktmätning, radonmätning, energideklaration.

TILLÄGGSTJÄNST

Fuktmätning i riskkonstruktioner

Utöver den okulära husbesiktningen som vi kallar för ”standard” finns det möjlighet att lägga till tjänsten fuktmätningar i riskkonstruktioner. Här går vi igenom de riskkonstruktioner som finns och gör stickprovsmätningar i de byggnadsdelar som är berörda. Vi använder alltid instrument som är kalibrerade och redovisar resultatet som en bilaga i besiktningsutlåtandet.

 

För att kunna utföra fuktmätningar i riskkonstruktioner krävs det ofta att vi gör ingrepp i exempelvis väggar eller golv. För detta krävs det alltid tillstånd från fastighetsägaren. Dessa ingrepp görs oftast på ett ”snyggt” sätt så att de inte syns. Det kan vara bakom en golvsockel som sedan återmonteras och döljer provtagningen eller under ett golvytskikt. Ibland kan ingreppet även innebära en håltagning i vägg som sedan täcks över med ett doslock.

När det finns misstanke om att en känd riskkonstruktion kan vara utsatt för fukt rekommenderar vi alltid att fuktmätningar görs. Vanliga ställen där fuktmätningar brukar göras är i krypgrund/torpagrund, inklädda/uppreglade källare, äldre platta på mark med ovanpåliggande isolering, hus med tryckimpregnerade syllar, äldre tilläggsisolerade vindar och andra ställen där det finns misstanke för fukt. I vissa fall utförs även fuktindikering. Denna indikering visar på om det finns fukt under ytskiktet. Fuktindikering görs dock inte i kaklade badrum då det oftast av naturliga skäl är fuktigt mellan tätskikt och kakelplatta.

Vi utför fuktmätningar enligt nedanstående

 
TILLÄGGSTJÄNST

Fuktmätning i riskkonstruktioner

Utöver den okulära husbesiktningen som vi kallar för ”standard” finns det möjlighet att lägga till tjänsten fuktmätningar i riskkonstruktioner. Här går vi igenom de riskkonstruktioner som finns och gör stickprovsmätningar i de byggnadsdelar som är berörda. Vi använder alltid instrument som är kalibrerade och redovisar resultatet som en bilaga i besiktningsutlåtandet.

 

För att kunna utföra fuktmätningar i riskkonstruktioner krävs det ofta att vi gör ingrepp i exempelvis väggar eller golv. För detta krävs det alltid tillstånd från fastighetsägaren. Dessa ingrepp görs oftast på ett ”snyggt” sätt så att de inte syns. Det kan vara bakom en golvsockel som sedan återmonteras och döljer provtagningen eller under ett golvytskikt. Ibland kan ingreppet även innebära en håltagning i vägg som sedan täcks över med ett doslock.

När det finns misstanke om att en känd riskkonstruktion kan vara utsatt för fukt rekommenderar vi alltid att fuktmätningar görs. Vanliga ställen där fuktmätningar brukar göras är i krypgrund/torpagrund, inklädda/uppreglade källare, äldre platta på mark med ovanpåliggande isolering, hus med tryckimpregnerade syllar, äldre tilläggsisolerade vindar och andra ställen där det finns misstanke för fukt. I vissa fall utförs även fuktindikering. Denna indikering visar på om det finns fukt under ytskiktet. Fuktindikering görs dock inte i kaklade badrum då det oftast av naturliga skäl är fuktigt mellan tätskikt och kakelplatta.

Vi utför fuktmätningar enligt nedanstående

 

Fuktmätning i syllar                   


Fuktmätning i krypgrund               


Fuktindikering i plastmatta            


Fuktmätning i
träinklädnader i källare
         


Fuktmätning i
betongväggar/golv               


Fuktmätning i fasader           


Fuktindikering i kaklade badrum      


Fuktmätning i
uppreglade/flytande golv.   

Statusbesiktning av hus

Statusbesiktning omfattas av en okulär besiktning för att se hur huset mår och i vilket skick det är. Vi går igenom hela huset och noterar de fel och brister som påträffas. I utlåtandet lämnar vi åtgärdsförslag och rekommendationer på det som behöver åtgärdas. Statusbesiktning skiljer sig från en vanlig husbesiktning (överlåtelsebesiktning) på så sätt att den inte utförs vid försäljning/köp. Det går även att lägga till fuktmätningar i riskkonstruktioner vid en statusbesiktning.

Bokning din husbesiktning/överlåtelsebesiktning i Skåne

Bokning av husbesiktning görs enklast via mail till oss. Skicka din förfrågan så återkommer vi oftast samma dag. Skriv gärna önskemål angående vilken tid som önskas så försöker vi lösa det.

Vi utför husbesiktningar i Ängelholm, Helsingborg, Höganäs, Båstad, Klippan, Åstorp, Landskrona och ner till Lund i Skåne samt Laholm och Halmstad i Halland.

För mer info varför man ska anlita en SBR godkänd besiktningsman och vad det innebär går att läsa på SBRs hemsida här.