Av RISE certifierad besiktningsman SBR


Medlem i SBR - Swespec AB

SWESPEC

Överlåtelsebesiktning & husbesiktning till fast pris

Om du ska sälja eller köpa hus kan en överlåtelsebesiktning eller ofta kallad husbesiktning vara viktig för att se ”hur huset mår” samt ligga till grund för den undersökningsplikt du som köpare har. Därför är det av stor vikt att ha en besiktningsman som utför detta fackmässigt.

Swespec är av SBR godkänd besiktningsman och utför överlåtelsebesiktningar runt Ängelholm, Höganäs, Helsingborg, Båstad, Laholm, Halmstad, Örkelljunga, Klippan, Åstorp och övriga Nordvästra Skåne. Vi är konsultansvarsförsäkrade för överlåtelsebesiktningar.
En överlåtelsebesiktning är en byggnadsteknisk undersökning av huset och utförs okulärt, dvs alla tillgängliga ytor som är synliga och går att undersöka. Eventuella fel eller brister noteras i utlåtandet. Om det finns risk för andra fel än de som framkommit vid den okulära besiktningen redovisas dessa som en riskanalys i besiktningsutlåtandet. De byggtekniska handlingar som tillhandahålls samt information från säljaren ligger till grund för besiktningen. Vid en överlåtelsebesiktning undersöks alla invändiga ytor inklusive vind, källare eller krypgrund. Utvändigt undersöks fasader, tak och markytor intill huset.

SWESPEC

Varför ska du anlita SWESPEC för husbesiktning i Skåne?


  • Utför seriösa, grundliga och noggranna husbesiktningar.
  • Pedagogisk genomgång av besiktningen och de brister som finns så att även den som inte har kunskap om byggteknik förstår.
  • Har erfarenhet från skadebesiktningar och reparationer relaterade till villaförsäkringar. Har varit med om hundratals skador och sett hur de uppstått och samt omfattningen på dessa. Detta är till stor fördel vid överlåtelsebesiktningar då man kan lokalisera och känna igen dessa brister.
  • Har mångårig praktisk och teoretisk erfarenhet från renoveringar och ombyggnationer  Även här upptäcks ofta brister. Dels efter rivning på befintliga konstruktioner, men även vid återställning med fackmannamässig montering samt uppdatering till dagens branschstandard.
  • Jag är egenföretagare och lägger upp min egna planering. Detta är till stor fördel då det är viktigt att tillräckligt med tid läggs på en besiktning och att den görs noggrant. Inga besiktningar får stressas igenom.
  • Fokuserar 100% på oberoende och opartiska besiktningar utan något intresse av att sälja in extra tjänster eller produkter.
  • Utbildad byggnadsingenjör och av SBR godkänd besiktningsman.
  • Innehar full ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktningar.

Vi gör även besiktningar på helgen